ADM cho mình hỏi đồ trắng lv380 săn ở đâu vậy. hay phải đi medusa hoặc kundun mới có