ĐUA TOP 11 GIỜ VÀNG


Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 10/02/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 10/02/2019

Nội Dung:


- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Phần Thưởng
# Nhân vật Relife Reset Lớp nhân vật RS Cuối
1 TrumPK 0 20 First Master 03/03 13:54:17
2 xTDx 0 20 First Master 03/03 14:08:19
3 KamiSyn 0 20 Soul Master 03/03 14:28:14
4 BaoNgoc 0 20 Hight Elf 03/03 14:34:48
5 1DamSML 0 20 First Master 03/03 14:38:50

TOP
Phần thưởng
1 100.000 Gcoin
2 80.000 Gcoin
3 - 4 - 5 50.000 Gcoin