Hướng dẫn tự động nhặt LÔNG VŨ - HHHT
Để cài đặt tự động bạn cài như sau:Lông vũ: L ng v

HHHT: Ho ng T c