Đua Top Thử nghiệm :

Từ 13h ngày 13/08 đến 13h ngày 14/08

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 100.000 Gcoin 01
2 80.000 Gcoin 01
3 60.000 Gcoin 01
4 - 5 40.000 Gcoin 01