Đua Top Thử Nghiệm

Từ 13h ngày 27-06 đến 24h ngày 28-06 23:59'


Top
Phần Thưởng
Điều kiện
1 100.000 Gcoin Gcoin Chính
2 70.000 Gcoin Gcoin Chính
3 50.000 Gcoin Gcoin Chính
4 - 5 30.000 Gcoin Gcoin Chính