Đua Top All Tháng 6 :

Từ 00h ngày 01-06 đến 24h ngày 30-06 23:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 1 Sét Đồ 380 + Luck + 1 Option + 13 01
2 1 Sét Đồ 380 + Luck + 1 Option + 12 01
3 1 Sét Đồ 380 + Luck + 1 Option + 10 01
4 - 5 1 Sét Đồ cấp 7 + Luck + 1 Option + 11 01


Đua Top Danh Vọng :

Từ 00h ngày 04-06 đến 24h ngày 30-06 23:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng Event sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có Điểm Danh Vọng cao nhất
Tính ở Event - Danh Vọng Tháng 5
Top
Phần Thưởng
Lượng
1 Nâng cấp 4 Item lên + 15 [VIP]
Nâng cấp 4 Item lên + 14
01
2 Nâng cấp 3 Item lên + 15 [VIP]
Nâng cấp 3 Item lên + 14
01
3 Nâng cấp 2 Item lên + 15 [VIP]
Nâng cấp 2 Item lên + 14
01
4 - 5 Nâng cấp 1 Item lên + 15 [VIP]
Nâng cấp 1 Item lên + 14
01


Đua Top Chủng Tộc Tháng 6 :


Từ 00h ngày 01-06 đến 24h ngày 15-06 23:59'
Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)


Top
Phần Thưởng
Lượng
1 1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 13 01
2 1 Vũ khí rồng cấp 2 + Luck + 1 Option 01