Bảo trì Web tài khoản đến 15h 30/5/2018 trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không chọn nhân vật thực hiện thao tác đc

Rất xin lỗi vì sự cố !